Jan Hendrych


Narozen
28.11. 1936 v Praze

Studia
1951-1955 - střední odborná škola bytové tvorby v Praze
1955-1961 - UMPRUM Praha, prof. Wágner a Kavan
1964-1967 - aspirantura na AVU Praha, prof. Hladík

Aktivity
1966 - člen umělecké skupiny Index
1993 - člen obnovené Umělecké besedy v Praze
1993-1995 - prorektor AVU Praha
1995 - člen komise pro posuzování návrhů na české peníze ČNB
2000 - externě přednáší na akademii v Helsinkách
od roku 1991 je profesorem AVU Praha a externím profesorem výtvarné fakulty Akademie umění v Banskej Bystrici

Symposia
1967 - Elbong, Polsko
1969 - NSŽ, Košice
- Art Chema, Pardubice
1991 - Hořice
1993 - Hředle
1999 - Guilin, Čína

Samostatné výstavy
Od roku 1966 pořádá samostatné výstavy a zúčastňuje se kolektivních výstav doma i v zahraničí.
Od roku 1963 se účastní mezinárodních sochařských symposií.
Od roku 1965 realizoval řadu sochařských prací v architektuře doma i v zahraničí.
Od roku 1969 také medailérských přehlídek FIDEM.
Od roku 1970 se vedle autorské tvorby zabýval také restaurováním plastik, zejména barokních.

Ceny
1990 - 1. cena na Trienále plastiky v Sopotech, Polsko
1992 - zlatá a bronzová medaile za plaketu na téma Dante Alighieri na Bienále Dantesca v Raveně. Itálie
1996 – cena ministerstva kultury Italské republiky na Bienále v Raveně, Itálie

Účast na symposiu Cesta mramoru 2005:

Kolotoč

Další fotografie sochy Kolotoč