Jiří Kačer


Narozen 9.4.1952 v Praze

Studia:
1970-1974 Střední umělecko průmyslová škola kamenická, Hořice
1975-1981 Akademie výtvarných umění, Praha

Samostatné výstavy:
1982 Ústav makromolekulární chemie, Praha
1991 Ústav makromolekulární chemie, Praha
1991 Galerie R, Praha
1992 Galerie Plastik, Hořice v Podkrkonoší
1992 Zámek Hostivice
1993 Galerie Nová síň, Praha
1995 Městské muzeum, Milevsko
1997 Dům umění, České Budějovice
1997 Galerie Špejchar, Jindřichův Hradec
1998 Galerie V zahradě, Kolín
2001 Středočeské muzeum, Roztoky u Prahy
2001 Městské muzeum, Hořice
2002 Letní Míčovna Pražského hradu

Účast na sympoziích:
1981-1987 Sochařská setkání, Přední Kopanina, Praha
1991 "It's Open", České Budějovice
1992 Hředle, Rakovník
1993 Galerie Plastik, Městské muzeum, Hořice v Podkrkonoší
1994 Adnet Austria
1998 Žulové sympozium, Jindřichův Hradec
1998 Výsledky "Žulového sympozia", Městské muzeum Milevsko
1998-2001 "Kameny a hvězdy", Astronomický ústav, Hvězdárna Ondřejov
1999 Steinbildhauer Symposium, Prägraten, Rakousko
2000 Schüttkasten Klement, Rakousko
2000 Česká kamenná skulptura, Pražský hrad
2001 Kulturní most, Gerlesborg, Švédsko
2003 Sochařské setkání "Při zdi 2003", Uherský Brod

Zastoupení ve sbírkách:
Národní Galerie, Praha - Zbraslav
Ministerstvo kultury ČR
Galerie Salon de Tokyo, Japonsko
soukromé sbírky ČR a zahraničí


Účast na symposiu Cesta mramoru 2003:

Fragment

Další fotografie sochy Fragment