Jura Plieštik


Narozen
28. 6. 1956, Nové Město na Mor

Studium:
1971–76 SPŠ Strojnická, Žďár nad Sázovou
1976–78 ČVUT, FSI Praha, nedokonč.
1981–87 AVU v Praze

Zaměstnání:
1977–90 topič aj. povolání , asistent sohařky H. Wichterlové a fotografa Jana Svobody
1990- 96 odbor. as. prof. Nepraše, AVU v Praze
1993-2002 hostující pedagog na Hojskolen pa Samsø, Dánsko
1996-2000 vedení soch. přípravky na AVU v Praze

Jiné aktivity:
1986 člen hudební skupiny Krásné nové stroje
od 1992 vedení workshopů Nadace Germinations Europe, Praha 1993, 1999, Delphi , Řecko1995 a 1997
1997 Produkce výstavy Germinations X:, Pražský hrad
1998 totéž , Atheny, GR
2002 členem Mánesa

Realizace soch a projektů, výstavy - výběr
1984 Konfrontace I. a II, Praha
1986 Konfrontace III, Kladno, Konfrontace III Praha
1987 Konfrontace VI, Svárov
1988 5+3, Lidový dům, Praha
    Colour Sculpture, Vojanovy sady, Praha
    Mladí H. Wichterlové, Špála Gallery, Praha
1989 Mladí J. Bauchovi, Špála Gallery, Praha
    Mladí ve při, Holešovice tržnice, Praha
od 1993 Tři sochy na ostrově Samso, DK
    Kortenhof, Niederland
    Výstava Pražské věžě, Prašná brána, Praha 90. léta
    Dvě ceny pro film. festivaly nadace Patriae 90. Léta
1995 Sloup, Olomouc
1999 Spolupráce na realizaci náhrobního kamene sv. Vojtěcha, Chrám sv. Víta, Pražský hrad
od 1999 Cena Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových
1999 Památník spisovatele J. Karníka v Novém Městě na Mor.
    Socha pro Sympozium Evropské unie, Austria
2002 Osvětlovací tělesa pro kostel sv. Vavřince v Bystřici n. Pernštýnem
2003 scenogr. Návrh a vlastní realizace pro div. MILOCO v Práce pro zahraniční filmy od r. 99 (Brothers Grimm)
2003 Cena BAT - Petra Parleře pro nejlepší architekt. projekt
2004 Pomník obětěm kolektivizace v zemědělství, Praha Těšnov
    Pomník vojákům na zahr. Bojištích II. Sv. Války, Praha Dejvice
2006 Bysta Paula Wernera,česká ambasáda, Luxembourg
2007 relief fontány na Masaryk. náměstí Ostrava

Účast na symposiu Cesta mramoru 2009:

Elementární postava

Další fotografie sochy Elementární postava