Petr Váňa


Narozen 22.4.1965 v Praze

Studia:
1980-1984 Střední umělecko průmyslová škola kamenická, Hořice, sochařství
1984-1990 Akademie výtvarných umění, Praha, prof. Stanislav Kolíbal

Realizace:
1991 Oltář pro kostel sv. Palmácia, Karlštejn 1991 Interiér kaple sv. Kříže, Berouně 1992 Interiér refektáře a lavice do kaple pro klášter karmelitek, Praha 1993 Oltář a ambón pro kostel Zvěstování Panny Marie, beroun 1994 Oltář pro rotundu sv. Petr a Pavla, Budeč 1994 Oltář, ambón, svatostánek a kropenka pro interiér kaple kněžského domova, Stará Boleslav 1994 Kopie dvou barokních andělů pro Strahovský klášter, Praha 1995 Oltář a ambón pro kostel sv. Mauricia, Řevnice 1995 Socha Panny Marie, kostel v Mrtníku
1996 Oltář, ambón, svatostánek a sedes pro kostel sv. K. Boromejského, Praha
1996 Kopie sousoší Svaté rodiny, Český Brod - náměstí
1997 Interiér kaple řádu kapucínů pro kostel sv. Josefa, Praha
1998 Nový oltář, svatostánek, ambón a socha Krista pro kostel sv. Bartoloměje, Praha
1998 Dokončení kopií soch sv. Jana, sv. Matouše, sv. Lukáše a sv. Augustina pro kostel Nejsvětějšího Salvátora, Praha
1999 Nový oltář pro kostel sv. Bartoloměje, Zábřeh na Moravě
1999 Nový oltář, svatostánek a ambón pro kapli sv. Vavřince pro řád kapucínů, Praha
2000 Návrh tří vitráží na mariánské téma pro kapli řádu milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha
2000 Nový oltář a ambón pro farní kostel, Mladé Buky
2000 Socha panny Marie pro kapli řádu kapucínů, Praha
2001 Návrh vitráží - Křížové cesty pro kapli řádu milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha

Výstavy a sympozia:
1987 Bienále vysokých uměleckých škol, Toulouse, Francie
1991 Galerie Eco Art, Průhonice
1992 Sochařské sympozium Džbán 92, Hředle
1992 Soutěžní návrh Památníku americké armády, Plzeň
1993 Výstava Monumenta Rediviva, Kladno, Slaný
1995 Soutěžní návrh sochy Panny Marie pro nový kostel, Praha-Strašnice
1996 Výstava katolických výtvarníků, klášter františkánů, Praha
1997 Samostatná výstava, kaple sv. Máří Magdaleny, Skalka u Mníšku p.B.
2002 Samostatná výstava - sochy, obrazy, kresby - atelier, Karlík


Účast na symposiu Cesta mramoru 2003:

Příběh

Další fotografie sochy Příběh