Jak probíhal ročník 2003

Publikováno 21.7.2003

Na přelomu července a srpna v roce 2003 se konal první ročník sochařského symposia Cesta Mramoru.

Pozvání přijalo pět sochařů: Jan Koblasa, Miroslava Němcová, Jiří Kačer, Jaroslav Řehna a Petr Váňa. Symposium bylo slavnostně zahájeno 20. července mší za účasti velmistra řádu Křižovníků s červenou hvězdou, starosty obce Dobřichovice, umělců, sponzorů, občenů dobřichovic a příznivců symposia. V odpoledních hodinách byla otevřena výstava prací sochaře Jiřího Saiferta v hlavním sálu zámku, jehož prostory poskytnul řád Křižovníků.

Od 13. července do 16. srpna 2003 sochaři pracovali na sochách z kamene tohoto regionu - mramoru sliveneckého a suchomastského. Symposium by se nemohlo konat bez velkorysé podpory společnosti Mramor Dobřichovice, která poskytla materiál a technickou pomoc. Vzniklo pět monumentálních soch, které byly na konci symposia instalovány v areálu zámku. Na své definitivní místo, na první část mramorové cesty jejíž začátek je symbolicky u největší sochařské památky v údolí, u barokního sousoší Kalvárie na křižovatce v Dobřichovicích, budou sochy instalovány v létě 2004.