Příprava 6. ročníku

Publikováno 23.1.2014

Letos budou sochaři od poloviny července do poloviny srpna tvořit na louce pod dobřichovickou lávkou.

Tato myšlenka vznikla před deseti lety. Jak jinak, než u sklenky dobrého vína :-). Na myšlenky a nápady to byl dobrý ročník, neboť ten rok uspořádal v Dobřichovicích Petr Marek také první ročník Vinařských slavností. Obě dlouhodobé akce vznikly a žijí především díky tomu, že jejich myšlenky přijal, domyslel a podpořil starosta Michael Pánek. Ale nejen na začátku, po celou dobu trvání. Deset let. Pro organizátory takovýchto dlouhodobých projektů, založených na nadšení a altruismu, je to práce poměrně náročná. Je vždy otázkou, kolik roků – ročníků vydrží.
Pokud se, ale myšlenka prosadí, je přijata, a v případě Cesty Mramoru vzniknou sochy, chodník, společenství sochařů, porozumění světu umění, pak nastane zvláštní jev. Organizátory unavené a vyčerpané, začnou všichni povzbuzovat a nadšení pro pokračování projektu jim dodají. To je úžasný pocit. A je tu rozhodnutí : pokračovat,  jít do toho znovu. Přece to nezabalíme na půli cesty. A u projektu Sochařského chodníku Cesta Mramoru doslova !
    Jsme v půli cesty. První ročník se uskutečnil v roce 2003. Své sochy vytvořilo ze sliveneckého mramoru pět sochařů. Následující rok byla vybudována první část chodníku, od křižovatky s barokní sochou Kalvárie a byly osazeny sochy. Tento dvouletý cyklus symposia se osvědčil. Říká se tomu bienále, neboli ob jeden rok. A tak se v roce 2005 odehrál další ročník symposia, kde pracovali čtyři sochaři. 2006 se vybudovala část od Raisovy ulice až na konec zástavby. 2007 další ročník, 2008 další část chodníku. Za deset let se nyní můžete projít po chodníku půl kilometru dlouhém. Michael přizval ke spolupráci na naší myšlence dva architekty. Pana Arch. Starčeviče a pana Arch. Ranného. Ti celou koncepci osazení soch i způsob zadláždění projektovali. Uskutečnilo se pět ročníků symposia, na kterých vzniklo 21 soch. Vytvořili je čeští sochaři, ale i sochaři, kteří přijeli z Japonska, Francie, USA, Itálie. Symposium se stalo mezinárodní a došlo až do poloviny vzdálenosti mezi Dobřichovicemi a Karlíkem. V roce 2013 se symposium neuskutečnilo. Musel jsem zvládnout práci, která mi nedovolovala věnovat měsíc času symposiu, bylo obtížné zajistit materiál. Zvláštní je, že tento ročník by se stejně nemohl uskutečnit. Místem, kde měli pracovat sochaři, se těsně před tím přehnala povodeň. Nalézt náhradní místo by bylo náročné. Město Dobřichovice se muselo věnovat odklízení škod po povodni. Například i znovu osazení sochy Osamu Ishikavy, Pilgrimage na nový základ. Tato socha vznikla na druhém ročníku symposia v roce 2005. Na umístění před zámkem si všichni zvykli natolik, že nebyla přemístěna na Cestu Mramoru, ale zůstala symbolicky na místě pořádání symposia. Povodeň podemlela kameny, které se propadly skoro o metr. Při těchto pracech na opravě soch jsem pochopil, že sochařské symposium v Dobřichovicích žije. Lidé se ptají, mají o svět soch zájem i starost. Například odcizená část sochy Michala Šaršeho, Velký Ostatek, byla nalezena a vrácena. 
    V roce 2014 se uskuteční 6. ročník Cesty Mramoru. Začínám jej připravovat. Odehrál by se od poloviny července do poloviny srpna na břehu Berounky, na louce nad dobřichovickou lávkou. Je třeba oslovit sochaře, sehnat materiál, zajistit všechny technické detaily, požádat o finanční podporu a mnoho dalšího. Pokud se vše podaří, přijďte se příští rok podívat na vznik dalších čtyř soch. Soch, které na závěr budou vystaveny opět v blízskosti dobřichovického zámku. Následující rok naleznou své místo v galerii otevřené všem a lákající k procházce. V galerii jménem Cesta Mramoru.