Připravuje se III. Ročník

Publikováno 24.1.2007

Od 16. července do 13. srpna 2007 bude probíhat III. ročník sochařského symposia Cesta Mramoru. Chtěl bych velice poděkovat městu Dobřichovice, které tak již šestým rokem drží ochrannou ruku nad tímto projektem, nese největší část nákladů a podílí se na organizaci.
Každé sochařské dílo je myšlenkový prostor, zapsaný do materiálu. Na symposiu Cesta mramoru pokračuje původní vize, zaznamenat sochařské myšlenky do místního kamene – sliveneckého mramoru. Prostor byl dokonce dán vzniku sochám velkých rozměrů. To co je na tomto společném projektu sochařů, kteří přicházejí do Dobřichovic a lidí žijících v údolí Berounky nejobdivuhodnější, je živost společenství soch a veřejného prostoru. Možná by jsem řekl čtivost. Možnost obcházet, potkávat a pozorovat kameny vznilké v jednotlivých letech symposia. Není zde galerie. Sochy nejsou zapomenuté v odlehlých koutech parků a nemusí čekat na zájemce o umění. Město Dobřichovice dalo možnost vzniku úžasnému živému prostoru, kde se kámen, lidé a stromy potkávají sami od sebe. Jejich myšlenkové prostory se proplétají a má vize je ta, že se tyto prostory mohou i obohacovat. 

Na III. ročník symposia přijali zatím pozvání tři sochaři. Emanuela Camacci z Itálie, František Svátek z Čech a Cordel Taylor z USA. Těším se na nové kameny, které zapadnou do společenství Cesty mramoru.

Za občanské sdružení sochařského symposia Cesta mramoru

Petr Váňa