Sochařské symposium pokračuje

Publikováno 24.1.2007

V loňském roce se prodloužil kamenný chodník o další část. Díky pochopení města Dobřichovice byl dobudován podle původního projektu až na konec zástavby. Mohly tak být v tomto prostoru osazeny sochy z druhého ročníku.

Chodník je upraven pro každou sochu svým tvarem i způsobem zadláždění podle návrhů sochařů. V místě, kde je osazena socha „Pomony“ Marie Šeborové se chodník rozšiřuje a je možné obejít tento kámen s reliéfem z obou stran. Socha „Kolotoč“ Jana Hendrycha je na hranici křižovatky a její rotace je zmnožena i soustřednými kruhy v dlažbě. „Světluščí dům“ čestmíra Sušky zakončuje tuto část chodníku, je umístěna jako maják v jeho ose. Zde vychází chodník do volné krajiny mezi Dobřichovicemi a Karlíkem. Toto část se již začala budovat podle projektu, který vytvořil architektonický ateliér Ranný. Osazení sochy „Putující“, kterou na druhém ročníku symposia vytvořil Osamu Ishikava je plánována již do této části. Zde je záměrem vytvořit promenádu, kde by na travnatém pásu mezi silnicí a chodníkem, byly mezi stávajícímy stromy osazovány jednotlivé sochy, které vzniknou na dalších ročnících symposia Cesta mramoru.