Symposium Cesta Mramoru 2009 je v plném proudu

Publikováno 29.7.2009

V neděli 19. července byl slavnostním obědem zahájen IV. Ročník symposia. Pozvaní sochaři Barbora Hapalová, Jiří Plieštik, Václav Gatarik a Miro Žačok se nejdříve setkali společně s starostou Dobřichovic, satarostou Karlíka a organizátory u připravených kamenných bloků na prostranství pod zámkem. Zde budou měsíc vznikat pod jejich rukama z mramorových kvádrů čtyři sochy. Mramor je tvrdý materiál a měsíc na jeho opracování není dlouhá doba, proto bylo nutné vylomit a dopravit bloky ještě před zahájením symposia, aby hned od druhého dne bylo možné začít s vlastní sochařskou prací.
Sochaři ročníků 2009
Od pondělí 20. června až do závěrečné vernisáže 16. srpna se všichni, kteří mají zájem o kamennosochařský svět, mohou přijít seznámit se sochaři a nahlédnout do jejich dílny. Kámen, který je použit na sochy v letošním ročníku byl věnován společností Mramor Slivenec, tak jako v předchozích letech. Oproti minulému ročníku se nejedná jen o mramor slivenecký, ale dvě sochy vznikají z bílého kubánského maramoru Maranello Pino. Tyto dva bloky ležely v továrně a nyní jsou svou velikostí a kompaktností vhodné pro figurální sochu Barbory Hapalové a vertikální stylizovanou postavu Jury Plieštika. To, že vzniknou sochy tentokráte převážně s figurálním námětem není náhoda. Organizátor symposia sochař Petr Váňa se snažil tento rok oslovit sochaře, kteří se figurou v různých variantách s větší, či menší stylizací nechávají inspirovat.